Podaqra nə səbəbdən yaranır?

Zərərli qida vərdişləri, fiziki hərəkətlərlə məşğul olmamaq, piylənmə, artıq çəki və metabolik sindrom (yüksək qan təzyiqi, şəkərli diabet, yüksək xolesterin) və genetik amillər podaqra xəstəliyinin yaranmasına səbəb ola bilər. Bədən kütlə indeksinin yüksək olması (kiloqramla ifadə edilmiş çəki bölünsün metrlə ifadə olunmuş boyun kvadratına), bel və bud ölçülərinin nisbəti və çəkinin artması kişilərdə podaqranın yaranma riski ilə əlaqələndirilir. Piylənmə və insulinə qarşı rezistentlik sindromu (şəkərli diabet riskini artırır) da hiperurikemiya ilə əlaqələndirilir. Podaqranın inkişafında genetik amillərin rolu da getdikcə özünü daha çox büruzə verir. 

Podaqra uzun illər ərzində və müxtəlif mərhələlərdə inkişaf edir:

  • Hiperurikemiya;
  • Kəskin podaqra;
  • Xroniki podaqra.

Podaqranın inkişafı

Podaqranın inkişafı barədə daha ətraflı öyrənin.

PDF versiyasını yükləyin

Podaqra necə inkişaf edir?

Podaqra qanda sidik turşusunun səviyyəsinin artması (hiperurikemiya) nəticəsində inkişaf edir və uzun illər ərzində proqressivləşir.

Hazırda xəstəliyin dörd müxtəlif mərhələsi təsvir edilir:

I mərhələ: asimptomatik hiperurikemiya

Podaqra, adətən, asimptomatik hiperurikemiya kimi başlayır – bu zaman qanda sidik turşusunun səviyyəsi bir qədər yüksəlir, lakin bir neçə il ərzində heç bir simptomun meydana çıxmasına səbəb olmur.  Xəstələrə nadir hallarda bu mərhələdə diaqnoz qoyulur. Hiperurikemiyanın, bir qayda olaraq, simptomlara səbəb olmamasına baxmayaraq, qanda sidik turşusunun səviyyəsinin yüksəlməsi böyrəklərə, ürəyə və damarlara mənfi təsir göstərə bilər. Podaqra, adətən, pasiyentdə podaqra tutması baş verdikdə və ya böyrək xəstəliyi inkişaf etdikdə diaqnostika olunur.

II mərhələ: kəskin podaqra tutması

İlk kəskin podaqra tutması çox zaman heç bir xəbərdaredici simptom olmadan baş verir. Bu şiddətli ağrı tutmaları, adətən, gecə və ya səhər erkən baş verir. Zədələnmiş oynaq, bir qayda olaraq, toxunuşa və ya hərəkətə son dərəcə həssas, şişkin, isti, qırmızı və ya mavi rəngdə olur. Podaqra tutması, həmçinin qızdırma ilə müşayiət olunur. Müalicə olmadan bu simptomlar bir neçə saat və ya hətta bir neçə gün davam edə bilər. Xəstəlik müalicə olunmadıqda, bu tutmalar daha qısa intervallarla, daha uzun müddət baş verə və digər oynaqlara yayıla bilər.

Podaqra – ağrılı sidik turşusu yığıntıları

Ağrılı sidik turşusu yığıntıları barədə daha ətralı oxuyun.

PDF versiyasını yükləyin

III mərhələ: podaqranın təkrarlanan iki tutması arasında simptomsuz keçən dövrlərdir.

Müalicə aparılmadıqda, podaqra tutmaları qeyri-müntəzəm intervallarla təkrarlanır. Tutmalar arasındakı dövrdə xəstəliyin heç bir əlamətinin olmamasına baxmayaraq, qanda sidik turşusunun səviyyəsi yüksək olaraq qalır.

IV mərhələ: xroniki podaqra

Xroniki podaqra - çoxsistemli xəstəlikdir, bu isə o deməkdir ki, podaqra bədənin bir çox hissələrini zədələyir və bu səbəbdən də ciddi qəbul edilməlidir. Podaqra xroniki mərhələyə keçdikdə, oynaqları və yumşaq toxumaları, eləcə də böyrəkləri və digər orqanları, məsələn ürəyi və bağırsaqları zədələyir. Podaqra xəstəliyi olan kişilərdə erektil disfunksiyanın baş vermə riski (1,21 dəfə) yüksəkdir. Podaqra – xroniki proqressivləşən xəstəlikdir, bu o deməkdir ki, xəstəlik zaman keçdikcə pisləşir və bu səbəbdən də uzun müddətli müalicəni və qanda sidik turşusunun səviyyəsinə mütəmadi nəzarəti tələb edir. Kəskin podaqra tutmasından sonra, pasiyentlər "remissiya" adlanan mərhələyə daxil olurlar, bu mərhələdə heç bir simptom olmur. Hiperurikemiyanın müalicəsi aparılmadıqda, remissiya dövrü yeni podaqra tutmaları ilə qəflətən kəsilə bilər. Birinci tutmadan sonra remissiya mərhələsi uzun müddət davam edə bilər. Düzgün müalicə aparılmadıqda, tutmalar daha tez-tez və daha ağır dərəcəli olur. 

Sidik turşusu kristalları, bir qayda olaraq, böyrəklərdə toplanır, sonradan sidik turşusunun orqanizmdən xaric olmasını çətinləşdirir və böyrək daşlarının yaranmasına səbəb olur. Nəticədə sidiyin turşuluğu artır ki, bu da öz növbəsində böyrək daşlarının yaranmasına gətirib çıxarır. Sidik turşusu kristallarının hər yığıntısı səbəb ola biləcəyi iltihab səbəbindən oynaqlar üçün risk kəsb edir.

Podaqra düzgün müalicə edilmədikdə, 

tofusların yaranması oynaqlarda dəyişikliklərə və nəticədə onların destruksiyasına gətirib çıxara bilər.

Daha ətraflı

Ayaqlar və əllər daha çox təsirə məruz qalan nahiyələrdir, onlardan sonra ikinci yeri dirsəklər və dizlər tutur; bu, pasiyentin hərəkətliliyinin əhəmiyyətli dərəcədə azalması ilə nəticələnir. Xəstəliyin təsirinə məruz qalmış sümük və oynaqların sınma ehtimalı daha yüksək olur.

Bir çox tədqiqatlar göstərmişdir ki, sidik turşusunun səviyyəsinin yüksək olması qan damarlarına uzun müddət təsir göstərə və sonradan ürək-damar xəstəliyinin yaranma riskini artıra bilər. Ürək-damar sisteminin zədələnməsi də yüksək qan təzyiqi ilə əlaqədar olaraq sidik turşusunun səviyyəsinin artmasına səbəb olur. Podaqralı pasiyentlərdə çox zaman qan təzyiqi yüksək olur, xüsusən ona görə ki, hər iki xəstəlik xroniki böyrək çatışmazlığının nəticəsi ola bilər.

Sizin üçün, həmçinin aşağıdakı məzmun maraqlı ola bilər

Sidik turşusunun səviyyəsi

Sidik turşusunun səviyyəsi

Sidik turşusu orqanizmdə nuklein turşularının, eləcə də qidanın (məsələn, qırmızı ətin) parçalanması nəticəsində yaranan purinlərin parçalanması…

Daha ətraflı
Podaqranın ağırlaşmaları

Podaqranın ağırlaşmaları

Podaqra xəstəliyini mümkün olduğu qədər tez və davamlı müalicə etmək lazımdır, əks təqdirdə müxtəlif ağırlaşmalar meydana çıxa bilər...

Daha ətraflı